Board Result 2019-20

Logo__

Delhi Public School Barra

CBSE Results 2019-20

Delhi Public School Barra has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2019-2020.

0

Rank Holders
(All India - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Press Coverage

Class - XII CBSE Result 2019-20

Class - XII CBSE
Result 2019-20

AVRIAL MISHRA

DPS BARRA

DEVIKA RASTOGI

DPS BARRA

TUSHA

DPS BARRA

MD. EHTESHAM

DPS BARRA

ANUSHKA SHANKAR

DPS BARRA

ANSHI SACHAN

DPS BARRA

SNEH OMER

DPS BARRA

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
ABHISHEK KUMAR
96.4%
 
2.
ADITYA VIKRAM SINGH
96.2%
 
3.
DEEPTI KUSHWAHA
96.2%
4.
SIDDHARTH SRIVASTAVA
96.2%
 
5.
GAURAV SINGH
96%
 
6.
AYUSH DIXIT
95.6%
7.
KHUSHII HOTWANI
95.6%
 
8.
AKASH DIXIT
95%
 
9.
GARIMA SINGH
95%
10.
JAYA CHAUODHARY
94.2%
 
11.
DEEPENDRA SINGH
94%
 
12.
AKHILESH PAL
93.2%
13.
PARNIKA MISHRA
93%
 
14.
JAI JAISWAL
92.4%
 
15.
DEVANSH MISHRA
92%
16.
ANMOL KHANNA
91.8%
 
17.
KUSHAL RATHI
91.8%
 
18.
PRIYANSHI SRIVASTAVA
91.8%
19.
VAISHALI SINGH RATHOUR
91.6%
 
20.
SNEHA SHUKLA
91%
 
21.
SOMYA MAHESHWARI
90.8%
22.
MOHAMMAD SHAQUIB ASLAM
90.2%
 
23.
MUSKAN CHIJWANI
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
ABHISHEK KUMAR
96.4%
 
2.
ADITYA VIKRAM SINGH
96.2%
3.
DEEPTI KUSHWAHA
96.2%
 
4.
SIDDHARTH SRIVASTAVA
96.2%
5.
GAURAV SINGH
96%
 
6.
AYUSH DIXIT
95.6%
7.
KHUSHII HOTWANI
95.6%
 
8.
AKASH DIXIT
95%
9.
GARIMA SINGH
95%
 
10.
JAYA CHAUODHARY
94.2%
11.
DEEPENDRA SINGH
94%
 
12.
AKHILESH PAL
93.2%
13.
PARNIKA MISHRA
93%
 
14.
JAI JAISWAL
92.4%
15.
DEVANSH MISHRA
92%
 
16.
ANMOL KHANNA
91.8%
17.
KUSHAL RATHI
91.8%
 
18.
PRIYANSHI SRIVASTAVA
91.8%
19.
VAISHALI SINGH RATHOUR
91.6%
 
20.
SNEHA SHUKLA
91%
21.
SOMYA MAHESHWARI
90.8%
 
22.
MOHAMMAD SHAQUIB ASLAM
90.2%
23.
MUSKAN CHIJWANI
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
ABHISHEK KUMAR
96.4%
2.
ADITYA VIKRAM SINGH
96.2%
3.
DEEPTI KUSHWAHA
96.2%
4.
SIDDHARTH SRIVASTAVA
96.2%
5.
GAURAV SINGH
96%
6.
AYUSH DIXIT
95.6%
7.
KHUSHII HOTWANI
95.6%
8.
AKASH DIXIT
95%
9.
GARIMA SINGH
95%
10.
JAYA CHAUODHARY
94.2%
11.
DEEPENDRA SINGH
94%
12.
AKHILESH PAL
93.2%
13.
PARNIKA MISHRA
93%
14.
JAI JAISWAL
92.4%
15.
DEVANSH MISHRA
92%
16.
ANMOL KHANNA
91.8%
17.
KUSHAL RATHI
91.8%
18.
PRIYANSHI SRIVASTAVA
91.8%
19.
VAISHALI SINGH RATHOUR
91.6%
20.
SNEHA SHUKLA
91%
21.
SOMYA MAHESHWARI
90.8%
22.
MOHAMMAD SHAQUIB ASLAM
90.2%
23.
MUSKAN CHIJWANI
90%

Class - X CBSE Result 2019-20

Class - X CBSE
Result 2019-20

TANMAY SACHAN

DPS BARRA

S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
PIYUSH YADAV
97.8%
 
2.
RIDDHI SHUKLA
97.6%
 
3.
RACHIT GUPTA
97.2%
4.
AKRISHNA AGNIHOTRI
97%
 
5.
PRINCI PATEL
97%
 
6.
VISHAL KATIYAR
96.8%
7.
DEEPANSH PANDEY
96.6%
 
8.
KUSHAGRA DUBEY
96.6%
 
9.
SHREY PANDEY
96%
10.
ANANT SRIVASTAV
95.8%
 
11.
NIKHIL VERMA
95.4%
 
12.
SHUBHI KATIYAR
95%
13.
PRANAV SINGH
94.8%
 
14.
ANURAG SINGH CHAUHAN
94.8%
 
15.
SANDARBH KANSAL
94.4%
16.
SHOBHIT SINGH
94.4%
 
17.
NAVYA TRIPATHI
94.2%
 
18.
SADHIKA SINGH
94.2%
19.
MAHI VILAS SHINDE
94%
 
20.
ABHINAV SAHU
93.8%
 
21.
ANSHIKA PRAJAPATI
93.8%
22.
NABH TIWARI
93.8%
 
23.
SARTHAK YADAV
93.6%
 
24.
VANSHIKA KHANDELWAL
93.6%
25.
JIYA BATRA
93.4%
 
26.
RAGHVENDRA SINGH
93.2%
 
27.
YUVIKA SACHAN
92.6%
28.
ABHAY RAJ
92.6%
 
29.
ABHI SACHAN
92.4%
 
30.
VAIBHAV PRATAP SINGH
92.4%
31.
PUSHKAR TRIPATHI
92.4%
 
32.
ANSHUMESH RAJ BHADAURIA
92.2%
 
33.
PRANJYADITYA SINGH
92%
34.
HARSH KATIYAR
91.8%
 
35.
YASHASVI KESARWANI
91.6%
 
36.
VISHAL SINGH
91.4%
37.
RAJ DEV AWASTHI
91.2%
 
38.
SHOBHIT SHUKLA
91.2%
 
39.
SHRISTI MISHRA
91.2%
40.
ADITYA AGNIHOTRI
91%
 
41.
AVIRAL MISHRA
91%
 
42.
GOPIKA AGARWAL
90.8%
43.
CHETNA DWIVEDI
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
 
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
PIYUSH YADAV
97.8%
 
2.
RIDDHI SHUKLA
97.6%
3.
RACHIT GUPTA
97.2%
 
4.
AKRISHNA AGNIHOTRI
97%
5.
PRINCI PATEL
97%
 
6.
VISHAL KATIYAR
96.8%
7.
DEEPANSH PANDEY
96.6%
 
8.
KUSHAGRA DUBEY
96.6%
9.
SHREY PANDEY
96%
 
10.
ANANT SRIVASTAV
95.8%
11.
NIKHIL VERMA
95.4%
 
12.
SHUBHI KATIYAR
95%
13.
PRANAV SINGH
94.8%
 
14.
ANURAG SINGH CHAUHAN
94.8%
15.
SANDARBH KANSAL
94.4%
 
16.
SHOBHIT SINGH
94.4%
17.
NAVYA TRIPATHI
94.2%
 
18.
SADHIKA SINGH
94.2%
19.
MAHI VILAS SHINDE
94%
 
20.
ABHINAV SAHU
93.8%
21.
ANSHIKA PRAJAPATI
93.8%
 
22.
NABH TIWARI
93.8%
23.
SARTHAK YADAV
93.6%
 
24.
VANSHIKA KHANDELWAL
93.6%
25.
JIYA BATRA
93.4%
 
26.
RAGHVENDRA SINGH
93.2%
27.
YUVIKA SACHAN
92.6%
 
28.
ABHAY RAJ
92.6%
29.
ABHI SACHAN
92.4%
 
30.
VAIBHAV PRATAP SINGH
92.4%
31.
PUSHKAR TRIPATHI
92.4%
 
32.
ANSHUMESH RAJ BHADAURIA
92.2%
33.
PRANJYADITYA SINGH
92%
 
34.
HARSH KATIYAR
91.8%
35.
YASHASVI KESARWANI
91.6%
 
36.
VISHAL SINGH
91.4%
37.
RAJ DEV AWASTHI
91.2%
 
38.
SHOBHIT SHUKLA
91.2%
39.
SHRISTI MISHRA
91.2%
 
40.
ADITYA AGNIHOTRI
91%
41.
AVIRAL MISHRA
91%
 
42.
GOPIKA AGARWAL
90.8%
43.
CHETNA DWIVEDI
90%
S.No.
STUDENT NAME
%
1.
PIYUSH YADAV
97.8%
2.
RIDDHI SHUKLA
97.6%
3.
RACHIT GUPTA
97.2%
4.
AKRISHNA AGNIHOTRI
97%
5.
PRINCI PATEL
97%
6.
VISHAL KATIYAR
96.8%
7.
DEEPANSH PANDEY
96.6%
8.
KUSHAGRA DUBEY
96.6%
9.
SHREY PANDEY
96%
10.
ANANT SRIVASTAV
95.8%
11.
NIKHIL VERMA
95.4%
12.
SHUBHI KATIYAR
95%
13.
PRANAV SINGH
94.8%
14.
ANURAG SINGH CHAUHAN
94.8%
15.
SANDARBH KANSAL
94.4%
16.
SHOBHIT SINGH
94.4%
17.
NAVYA TRIPATHI
94.2%
18.
SADHIKA SINGH
94.2%
19.
MAHI VILAS SHINDE
94%
20.
ABHINAV SAHU
93.8%
21.
ANSHIKA PRAJAPATI
93.8%
22.
NABH TIWARI
93.8%
23.
SARTHAK YADAV
93.6%
24.
VANSHIKA KHANDELWAL
93.6%
25.
JIYA BATRA
93.4%
26.
RAGHVENDRA SINGH
93.2%
27.
YUVIKA SACHAN
92.6%
28.
ABHAY RAJ
92.6%
29.
ABHI SACHAN
92.4%
30.
VAIBHAV PRATAP SINGH
92.4%
31.
PUSHKAR TRIPATHI
92.4%
32.
ANSHUMESH RAJ BHADAURIA
92.2%
33.
PRANJYADITYA SINGH
92%
34.
HARSH KATIYAR
91.8%
35.
YASHASVI KESARWANI
91.6%
36.
VISHAL SINGH
91.4%
37.
RAJ DEV AWASTHI
91.2%
38.
SHOBHIT SHUKLA
91.2%
39.
SHRISTI MISHRA
91.2%
40.
ADITYA AGNIHOTRI
91%
41.
AVIRAL MISHRA
91%
42.
GOPIKA AGARWAL
90.8%
43.
CHETNA DWIVEDI
90%